<< 37  Strom Poznania, Týždeň: 38 2018  39 >>
 
 Pondelok2018-09-17
    Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi    Liturgický kalendár
    Olympia    Meniny
 
 Utorok2018-09-18
    Eugénia    Meniny
 
 Streda2018-09-19
    Konštantín    Meniny
    Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady    Pamätný deň
 
 Štvrtok2018-09-20
    Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov    Liturgický kalendár
    Ľuboslava    Meniny
 
 Piatok2018-09-21 (Dnes)
    Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok    Liturgický kalendár
    Matúš    Meniny
 
 Sobota2018-09-22
    Móric    Meniny
 
 Nedeľa2018-09-23
    Zdenka    Meniny
Späť