Farnosť Všetkých svätých, Týždeň: 21 2019  22 >>
 
 Pondelok2019-05-20
    Bernard    Meniny
 
 Utorok2019-05-21
    Zina    Meniny
 
 Streda2019-05-22
    7ia Juliana    Meniny
 
 Štvrtok2019-05-23
    Želmíra    Meniny
 
 Piatok2019-05-24
    Ela    Meniny
 
 Sobota2019-05-25
    Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi    Liturgický kalendár
    Sv. Gregora VII., pápeža    Liturgický kalendár
    Sv. Márie Magdalény de' Pazzi, panny    Liturgický kalendár
    Urban    Meniny
 
 Nedeľa2019-05-26
    Sv. Filipa Neriho, kňaza    Liturgický kalendár
    Dušan    Meniny
Späť