Meno spoločenstva:   

Cirkevná obec Starokatolíckej cirkvi v CB

Typ spoločenstva: Starokatolíci
Zodpovedný: kanonik Šulgan Vlastimil, Mgr.
Adresa: Cukrová
Bratislava, Slovensko
  Map24
Domáca stránka: http://web.stonline.sk/....
E-mail: slovenski.katolici@stonline.sk
Telefónne číslo: 0908/ 083 526
Poznámka: Starokatolícka cirkev na Slovensku, člen Svetovej rady národných katolíckych cirkví.

Sväté omše sa konajú v modlitebni Cirkvi bratskej (CB) na Cukrovej ulici.
 
   
 
 
Zoznam stretnutí pre spoločenstvo Cirkevná obec Starokatolíckej cirkvi v CB
 1.  Sv. omša  Slovenčina  Druhý týždeň v mesiaci v Nedeľa, o 16:30
Ohláste nám chybu
   
   Späť       Kalendár   
   Týždenný kalendár   
   Pridať medzi "Moje spoločenstvá"