Meno spoločenstva:   

Farnosť Staré Hory

Typ spoločenstva: Rímskokatolícka cirkev
Adresa: 169
97602 Staré Hory, Slovensko
  Map24
Domáca stránka: http://sthory.cssr.sk/....
E-mail: redemsh@stonline.sk
Telefónne číslo: 048/ 419 9204
Poznámka: Poriadok bohoslužieb v letnom období
Pondelok - Piatok: 7:15; 18:00 hod.
Sobota: 9:00; 18:00 hod.
Nedeľa: 7:00; 10:00 hod.
Pobožnosť: 14:00 hod.
Prvá sobota v mesiaci:

7:15 hod.

8:15 hod. a 18:00 hod.
Prikázaný sviatok v pracovný deň a Prvý piatok v mesiaci: 7:15 hod.
18:00 hod.Poriadok bohoslužieb v zimnom období
Pondelok - Piatok: 17:OO hod.
Sobota: 9:00; 17:00 hod.
Nedeľa: 7:00; 10:00 hod.
Pobožnosť: 14:00 hod.
Prvá sobota v mesiaci: 7:15;8:15; 17:00 hod.
Prikázaný sviatok v pracovný deň a Prvý piatok v mesiaci: 7:15 hod.
17:00 hod.
 
Aktuálne správy (1)
 1.  Karol Nagy 03. Jun. '05 
  Fatimská sobota
Program Fatimskej soboty 4. júna

8:15 - sv. omša v bazilike, ktorú celebruje farár farnosti zabezpečujúci duchovný program.

9:30 - 10:00 - mariánska akadémia – mládežnický spevokol

10:00 - sv. ruženec – predmodlievajú sa mladí z farnosti

10:30 - slávnostná sv. omša s otcom biskupom
   
 
 
Zoznam stretnutí pre spoločenstvo Farnosť Staré Hory
 1.  svätá omša  Slovenčina  Nedeľa o 7:00
 2.  svätá omša  Slovenčina  Nedeľa o 10:00
 3.  svätá omša  Slovenčina  Prvý týždeň v mesiaci v Sobota, o 7:15
 4.  svätá omša  Slovenčina  Prvý týždeň v mesiaci v Sobota, o 8:15
 5.  svätá omša  Slovenčina  Prvý týždeň v mesiaci v Sobota, o 10:30
 6.  svätá omša  Slovenčina  Pondelok až Sobota v Jún až September, o 18:00
 7.  svätá omša  Slovenčina  Druhý týždeň v mesiaci v Sobota, o 9:00
 8.  svätá omša  Slovenčina  Druhý týždeň v mesiaci v Sobota, o 9:00
 9.  svätá omša  Slovenčina  Tretí týždeň v mesiaci v Sobota, o 9:00
 10.  svätá omša  Slovenčina  Štvrtý týždeň v mesiaci v Sobota, o 9:00
 11.  svätá omša  Slovenčina  Piaty týždeň v mesiaci v Sobota, o 9:00
 12.  svätá omša  Slovenčina  Pondelok až Piatok v Jún až September, o 7:15
Ohláste nám chybu
   
   Späť       Kalendár   
   Týždenný kalendár   
   Pridať medzi "Moje spoločenstvá"