Meno spoločenstva:   

Kaplnka v Domove dôchodcov

Typ spoločenstva: Evanjelická cirkev a.v.
Zodpovedný: Farár Evanjelickej cirkvi, a. v. v Banskej Bystrici
Adresa: Jilemnického 48  (Fončorda)
974 01 Banská Bystrica, Slovensko
  Map24
E-mail: vseoinfo@yahoo.de
Telefónne číslo: 0910/ 101 179
Poznámka: v nedeľu 5. júna a potom každú druhú nedeľu, ak nebude oznámené a tu upravené inak: 13:00
 
   
 
 
   Späť       Kalendár       Pridať medzi "Moje spoločenstvá"